Obec Tutleky je jednou z nejstarších
osad v Čechách.
Historie obce
Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Tutleky

2. Důvod a způsob založení

Obec Tutleky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Tutleky
  Tutleky 10
  517 41  Kostelec nad Orlicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Tutleky
  Tutleky 10
  517 41  Kostelec nad Orlicí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní tel. úřad: +420 603 522 552
  mobilní telefon starosta: +420 603 889 475

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.tutleky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Tutleky
  Tutleky 10
  517 41  Kostelec nad Orlicí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@tutleky.cz

  místostarosta.tutleky@tiscali.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  qzna6xs

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23322571/0100

6. IČ

00579181

7. DIČ

CZ00579181, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: