Obec Tutleky je jednou z nejstarších
osad v Čechách.
Historie obce
Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 - poplatek za užívání veřejného prostranství 5-2020.pdf

1. 6. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - poplatek ze psů.pdf

10. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020- poplatek ze vstupného.pdf

10. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 - shromažďování odpadů.pdf

10. 1. 2020

obecně závazná vyhláška č.2 o nakládání s odpady 2010.pdf

     1.1.2011 - zrušena

Schválený územní plán obce Tutleky

3.7.2014

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.1.2005 - zrušena

Novela vyhlášky o místních poplatcích

1.1.2006 - zrušena

Obecně závazná vyhláška o ochraně přírody a životního prostředí

15.3.1992

Obecně závazná vyhláška 1/2010 o místních poplatcích

1.4.2010 - zrušena

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech